Wij doen voor u al uw rioleringswerken, nieuw rioleringsnetwerk, aanpassingen of vernieuwingen en herstellingen voor particulieren en bedrijven. Een goed werkend rioleringsnetwerk is essentieel voor de goede toevoer en afvoer van water in je huis of bedrijf. Hiermee kan je verstoppingen voorkomen en is het een garantie dat je het sanitair ten alle tijden optimaal kan gebruiken.

Voor nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen is het verplicht een gescheiden rioleringsstelsel te hebben voor regen- en afvalwater. Voor de bestaande woningen geldt dit pas als de riolering in de straat gescheiden wordt aangelegd. Dan is het verboden om regenwater te lozen in de riool die bestemd is voor het afvalwater.

Dit kunnen wij voor u beteken;

  • Plaatsen van nieuwe riolering in nieuwbouw of verbouwing
  • Herstellen van breuken in de riolering
  • Aanpassingen uitvoeren aan bestaande riolering
  • Vernieuwen van de oude riolering
  • Opmetselen van verdoken deksels
  • Nieuw plaatsen of vernieuwen van septische putten
  • Nieuw plaatsen of vernieuwen van regenwaterputten