Planten halen hn energie uit de bodem. Het is dus erg belangrijk om de tuin jaarlijks te bemesten om te voorkomen dat deze niet arm wordt. Dit kan gebeuren onder de vorm van kunstmest of organische mest. Je tuin voedingsstoffen geven zorgt ervoor dat je planten meer gaan groeien en bloeien maar het versterkt hen ook.

Wij zorgen voor het juiste advies, wanneer bemesten, hoe en met welke soort meststoffen. Zonder goede voeding zijn planten immers vatbaarder voor ziekten en plangen.